Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Télapó Játék

Gratulálunk Freisz-Horváth Évának a Télapó játékunk nyertesének! A mai napon üzletünkben átadtuk neki a nyeremény HP Elite X2-es tabletet.

Télapó Játék Szabályzat

Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

A Secur-IT 100 Kft 2019.12.02-2019.12.06 közötti online nyereményjátékának szabályzata

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZÔJE, LEBONYOLÍTÓJA

A promóciós játék elnevezése: „Télapó játék” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: Secur-IT 100 Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Táncsics M. u. 9/b., cégjegyzékszám: 30-09-167568; adószám: 14488647-2-13 (a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÔ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

A Játékban kizárólag 14. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő kivételekkel:

a Játékból ki vannak zárva:

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói;

• a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.

  1. A JÁTÉK IDÔTARTAMA

A Játék 2019. december 02. 00:00 órától 2019.12.06 12.00 óráig tart. 

  1. A JÁTÉK MENETE

A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/mindenolcsoo) megosztott bejegyzéshez hozzászólást ír. A nyeremény - 1 db HP Elite X2 típusú notebook - sorsolása elektronikus sorsoló programmal történik, a mindenolcso.hu üzletében 2019.december 6-án. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha rajta kívülálló okokból nem tudja biztosítani a meghirdetett nyereményt, akkor azonos értékben helyettesítő terméket kínál a nyertes részére. A nyertest facebook fiókján keresztül értesítjük a nyeremény sorsolásától számított 5 (öt) naptári napon belül. A kommentelők a hozzászólás megírásával elfogadják jelen játékszabályzatot. A nyeremény másra nem váltható át.

  1. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyertest Facebook üzenetben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a Szervező Facebook üzenő falán. A nyertesnek nyereményét 7 naptári napon belül át kell vennie, a nyeremény átvételéről kép és hangfelvétel készül. A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  1. NYEREMÉNY ÁTRUHÁZÁSA

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja és személyesen veszi át a mindenolcso.hu üzletében (1182 Budapest Háromszéki utca 6/f). Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átvételéről kép és hangfelvétel készüljön, melyet később Szervező felhasználhat.

  1. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

  1. ADATKEZELÉS

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Szervező Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

  1. FELELÔSSÉG

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz (így különösen a 9) pontban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos bejelentés) az alábbi e-mail címen tehető: info@securit.info.hu

2019. december 1.

Secur-IT 100 Kft, a mindenolcso.hu áruház üzemeltetője